...

Allmänna villkor

Innehållsförteckning

  1. Allmänna villkor
  2. Att bli kund hos Macro Meals
  3. Information om behandling av personuppgifter
  4. Det är kundens ansvar att kontrollera innehåll utifrån kundens eventuella
    matallergier
  5. Information om eventuella förändringar av pris och tjänstens innehåll

1. Allmänna villkor

Genom att bli kund hos oss accepterar du våra allmänna villkor. Förändringar av dessa villkor träder i kraft efter 30 dagar, och om kunden ej godkänner förändringarna har kunden 30 dagar på sig att avbryta sin beställning. Det åligger kunden att hålla sig informerad om aktuella villkor.

2. Att bli kund hos Macro Meals

För att bli kund hos Macro Meals Sverige AB, Södra järnvägsgatan 13, 852 37 Sundsvall, måste du vara 18 år och välja en leveransadress inom ett område dit vi har möjlighet att leverera våra produkter. En beställning görs genom att registrera sig via vår hemsida macromeals.se.

Uppgifterna vid registreringen ska vara korrekta och du är skyldig att uppdatera dessa uppgifter om de vid någon tidpunkt skulle förändras. Du ansvarar även för att dina inloggningsuppgifter förvaras varsamt och inte sprids vidare.

Om beställningen görs för juridisk eller annan persons räkning, så ansvarar den som gör beställningen såsom för egen skuld för det rätta uppfyllandet av samtliga åtaganden gentemot Macro Meals, i enlighet med vad som anges i beställningen och i dessa allmänna villkor.

3. Information om behandling av personuppgifter

Läs vår integritetspolicy här.

Du som kund ansvarar själv för att uppdatera dina uppgifter under Mitt konto på vår webbsida, detta i syfte att Macro Meals ska kunna fullfölja sina åtaganden.

Macro Meals ansvarar inte för konsekvenser vilka kan härledas till inaktuella kunduppgifter såsom fel portkod, felaktigt telefonnummer, felaktig mailadress samt fel leveransadress

4. Det är kundens ansvar att kontrollera innehåll utifrån kundens eventuella matallergier

Vi på Macro Meals ansvarar inte för att anpassa våra leveranser efter unika kundbehov eller livsmedelsöverkänslighet. Vår mat kan innehålla nötter.

Du som kund ansvarar själv för att läsa innehållsförteckningarna och att på egen hand välja maträtter efter eventuella särskilda behov eller önskemål. Vi rekommenderar kunder med överkänslighet eller allergi att vara extra uppmärksamma.

5. Information om eventuella förändringar av pris och tjänstens innehåll

Macro Meals äger rätten att genomföra förändringar beträffande pris och/eller tjänstens innehåll. Vid prisförändringar eller väsentliga förändringar beträffande tjänstens innehåll meddelas via mail till samtliga berörda kunder eller via telefon utifrån de uppgifter som lämnats vid registreringen eller uppdatering därefter.

Macro Meals förbehåller sig även rätten att i undantagsfall byta ut produkter som listas i menyerna mot lämpliga ersättningsvaror. Detta kan bli aktuellt vid råvarubrist eller om ursprungsingrediensen av annan anledning måste bytas eller ersättas.

SHOPPING BAG 0