...

VI STÖTTAR SUICIDE ZERO – GÖR DET DU OCKSÅ

Stötta Suicide Zero

Suicide Zero är en ideell organisation som sedan 2013 arbetar för att radikalt minska antalet självmord i Sverige. Varje år tar ungefär 1 500 människor sina liv. Det är fyra om dagen. I statistiken döljer sig föräldrar, syskon, barn, grannar, kollegor och vänner.

Varje år får tiotusentals människor beskedet att någon de känner har tagit sitt liv. ​Det finns mycket tabu, okunskap, rädsla och stigma kring självmord och psykisk ohälsa. Suicide Zero gör allt för att lyfta frågan, identifiera samhällsbrister och sprida kunskap.

Genom att synliggöra självmord och jobba förebyggande kan vi bryta tabun och rädda liv. Självmord upphör inte för att vi blundar och tiger.

Om du har möjlighet så gör det du också på: Suicide Zero

 

SHOPPING BAG 0